DOOPSGEZINDE GEMEENTE DEN ILP - LANDSMEER

dgdenilp@doopsgezind.nlprivacy


Onze missie

 

De doopsgezinde gemeente Den Ilp Landsmeer is een geloofs-gemeenschap met wortels in de vroege 16e eeuw. Het in de bijbel verankerde inzicht dat mensen zelf tot geloof komen en daarom gedoopt willen worden is het wezenskenmerk: niet ouders bepalen of hun kind gedoopt wordt, maar de mens zelf, wanneer eigen inzicht en geloof inhoud hebben gekregen. Daarnaast spelen het vredesgetuigenis, de geweldloze wijze van omgaan met conflicten, het niet zweren van eden, en de vrijheid van de menselijke wil, met daarbij horend de eigen verantwoordelijkheid voor eigen woord en daad, een wezenlijke rol. Onze gemeente kent een grote verscheidenheid aan individueel geloof en laat zich kenmerken als vrijzinnig.


De doopgezinde gemeente wil dat geloof uitdragen in woorden en daden, binnen en buiten de gemeente.


De gemeente houdt diensten met kindernevendiensten op zondag en tal van andere activiteiten op andere dagen van de week, zoals het koor, de broederkring, de zusterkring en verschillende jeugdactiviteiten, etc., maar organiseert ook avonden voor belangstellenden van buiten de gemeente.


 De gemeente staat midden in de wereld, maar is niet van de wereld.


 

Wie zijn wij ?

Onze vaste activiteiten

Zondagse kerkdiensten worden op de 2e en 4e zondag van de maand 10.00 uur. Als er een 5e zondag is hebben we soms een dienst anders. Er is tijdens elke dienst, behalve in de zomervakantie, kindernevendienst voor kinderen van alle leeftijden (zie kom in de kring).


 


Leden en belangstellenden betalen een vrijwillige bijdrage.

De doopsgezinde gemeente Den Ilp - Landsmeer heeft de ANBI status.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar.


Ons bankrekening nummer is:

NL46 INGB 00005033 98

tnv Doopsgezinde Gemeente Den Ilp - Landsmeer

De Ilper-Vermaning